Shop

THC: 84.45% 0.35g
Jack Herer Disposable
0.3g
Jack Herer
0.4g
OG (h)
THC: 79.83% 0.3g
Cherry Lime Disposable .3g
THC: 80.62% 0.3g
Malibu OG .3g Disposable
0.4g
Haze (s)
0.4g
1:1 (cbd)
0.4g
Kush (i)
THC: 80.3% 0.4g
Ape (i)
THC: 80.2% 0.4g
Glue (h)
0.4g
Skywalker (i)
THC: 87.66% 0.35g
GSC Disposable
THC: 84.33% 0.35g
King Louie Disposable
0.5g
Flow White
THC: 81.64% 0.35g
Blue Dream Disposable
0.3g
OG
THC: 79.4% 0.35g
Champagne Kush Disposable
0.5g
Watermelon OG
0.5g
Lemon Tangie
THC: 86.22% 0.35g
Pineapple Express Disposable